Tecknar avtal med världsledande stålbolag

Haglöf & Nordkvist AB, en leverantör av print- och kontorslösningar har tecknat avtal med ett världsledande stålbolag avseende leverans av ”print som tjänst”.

Bolaget SSAB EMEA AB outsourcar utskriftshanteringen till Haglöf & Nordkvist AB, som innebär en mer kostnadseffektiv lösning för stålföretaget.

Haglöf & Nordkvist AB tar ägandeskap över skrivarna och tillhandahåller mer automatiserade processer för övervakning, service, support och returhantering. I uppdraget ligger också att kontinuerligt arbeta med effektiviseringar och förbättringar av utskriftsmiljön samtidigt som man säkerställer att både rätt maskin och rätt antal finns på plats.

- SSABs affärsområde EMEA får nu ett helhetsgrepp över utskrifterna och total kontroll över kostnaderna. Samtidigt tillhandahåller vi en flexibel lösning som är anpassningsbar för förändrade behov i framtiden. SSAB EMEA förstärker även dokumentsäkerheten, ökar mobiliteten och får en väldigt kostnadseffektiv lösning, säger Filip Nordkvist, vd och grundare på Haglöf & Nordkvist AB.


- Det är klart att vi är stolta över att få det här förtroendet av SSAB EMEA. De ställer höga krav och är tydliga med att de vill se resultat och det gillar vi, avslutar Filip Nordkvist.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Filip Nordkvist vd, Haglöf & Nordkvist AB telefon: 0771-60 20 20

Sari Heikkinen, Pressansvarig SSAB EMEA AB, telefon: 08-45 45 756


Om Haglöf & Nordkvist AB:
Haglöf & Nordkvist AB levererar printtjänster samt tillhandahåller produkter och lösningar för företag inom alla kundsegment. Bolaget tillhandahåller rikstäckande service, support och kunderna finns i hela Sverige samt delar av Europa. Bland kunderna finns multinationella bolag, stat och kommun samt små- och medelstora företag. 2014 förväntas Haglöf & Nordkvist gruppen omsätta ca 80 MSEK per år.

Om SSAB EMEA AB:
SSAB EMEA är en världsledande producent av kylda stål och avancerade höghållfasta stål. SSAB är också Nordens ledande tillverkare av ordinär tunnplåt. SSAB EMEA:s tillverkning sker i Sverige. Råstål produceras i stålverken i Luleå och Oxelösund. I Oxelösund vidareförädlas stålämnena till grovplåt och i Borlänge produceras tunnplåt från stålämnen som tillverkats i Luleå och Oxelösund.
SSAB bedriver omfattande forskning på flera av sina verksamhetsorter för att ligga i framkant när det gäller utveckling av nya stålsorter. SSAB EMEA:s råstålskapacitet uppgår till omkring 3,5 miljoner ton. SSAB har omkring 9 000 anställda i 45 länder. 2012 uppgick SSABs försäljning till 38,9 miljarder kronor. www.ssab.comKontakta oss