ecodc.jpg

Co-Location

Co-location innebär att du hyr ett utrymme I en av våra serverhallar. Du placerar dina servrar i ett serverskåp. Vi tillhandahåller säker ström via UPS, klimatkontroll och övervakning.

Vå serverhall är placerad i världens grönaste datacenter med säkerhet och uptime i Tier IV nivå.

Kontakta oss