Fakturaskanning

Effektiviserar hanteringen av inkomna fakturor

Majoriteten av alla svenska små- och medelstora företag hanterar fortfarande fakturor manuellt, vilket kan vara väldigt resurskrävande. Med Fakturaskanning skannar du enkelt in fakturan som sedan tolkas av ett fakturahanteringssystem.

Digitala fakturor gör att hanteringen av fakturorna blir mer effektivt och alla kan följa statusen på fakturan. Fakturorna attesteras online och från alla typer av enheter, din dator, surfplatta eller smartphone. Det blir enkelt och lönsamt för alla. Med digitala fakturor minimerar du också risken att fakturor försvinner i attestflöden och att betalningar blir försenade.
 

Fördelar

Effektivt – Bättre arbetsflöde från att era leverantörsfakturor kommer in till att fakturan är konterad, attesterad och registrerad i systemet.

Tillgängligt – Du får åtkomst till dina fakturor både på och utanför kontoret via datorn, surfplattan eller din smartphone.

Sökbart – Du kan enkelt söka efter fakturor.

Ordning och reda – Du vet alltid var en faktura befinner sig i organisationen. Antalet fel minskar och fakturorna försvinner inte på vägen utan kommer fram direkt och kan betalas i tid.

Sänkta kostnader – Effektivare hantering av fakturor då du aldrig mer behöver öppna post, knappa in faktuan i ert ekonomisystem eller söka efter den i pärmar.


Hur?

Fakturaskanning.jpg

1. Fakturorna skannas och skickas som pdf.

2. Fakturorna tolkas i fakturasystemet och blir tillgängliga på dina olika enheter.

3. Ansvarig/behörig person attesterar fakturorna online.

4. Attesterad faktura finns klar för betalning i fakturasystemet.


Kontakta oss