Förvärvar bolag

Haglöf & Nordkvist vill härmed meddela att vi växer och utökar vårt erbjudande. Vi har förvärvat det anrika företaget Eric Wermelin Communication AB
(Eric Comm) med dotterbolaget Roos Elektronik AB. Bolagen kommer att bli helägda dotterbolag till Haglöf & Nordkvist AB och det formella övertagandet skedde den 2 januari 2015.

Genom förvärvet stärker vi vår position som en ledande leverantör av olika lösningar för en effektiv arbetsplats. Förvärvet av Eric Comm och Roos Elektronik med de synergieffekter det medför passar väl in i vår tillväxtstrategi och stärker vårt värdeerbjudande.

Vi har sedan länge haft ett nära samarbete med båda bolagen. Eric Comm och Roos Elektronik är två välskötta bolag med kompetent, engagerad personal och de har precis som oss byggt sina verksamheter på starka kundrelationer.

Personalen och tidigare ägare kommer fortsätta verka i bolaget och de ser precis som vi fram emot samgåendet och den kommande expansionen.

För att fortsatt utvecklas som leverantör söker vi synergier och samarbeten som gynnar våra kunder, vår verksamhet och fortsatta utveckling. Haglöf & Nordkvist och Eric Comm med dotterbolaget Roos Elektronik delar samma grundsyn på hur affärer skall bedrivas och tillsammans blir vi nu ännu starkare.

Om Eric Comm:
Grundades 1994 då Eric Wermelin övertog verksamheten och produktsortiment samt tjänsterna har sedan dess stadigt utökats. Idag tillhandahåller bolaget bland annat mobiltelefoni, fast telefoni, IP-telefoni samt telefonväxlar,
kommunikationsradio, trådlösa nätverk, övervakningskameror, elektroniska
körjournaler, alkolås, taxametrar samt andra typer av fordonsinstallationer.

År 1999 förvärvades Roos Elektronik AB i Borlänge, ett företag som grundades
redan 1963 i Borlänge.

Roos Elektronik är verksamt inom samma affärsområden som Eric Comm.

Om Haglöf & Nordkvist AB:
Haglöf & Nordkvist AB grundades 2006 och verkar efter förvärvet inom
affärsområdena IT, Print, Telecom och kontorsmaterial och levererar lösningar
från världsledande företag. Haglöf & Nordkvist AB erbjuder service och support
till kunder över hela Sverige. Bland kunderna finns multinationella bolag, stat,
kommun, landsting samt små- och medelstora företag.

Genom det senaste förvärvet omsätter Haglöf & Nordkvist
AB koncernen ca 80 MSEK per år.


Med förhoppning om en spännande framtid


Filip Nordkvist
VD, Haglöf & Nordkvist AB

 

Kontakta oss