Follow Me Print

"Follow print"  eller "pull print" innebär att du inte längre skickar ditt dokument mot en förvald skrivare. Istället skriver du ut mot en utskriftskö och hämtar ditt dokument när, och var, du vill. Utskriften frigör du vanligtvis med hjälp av ditt passerkort.

Under de senaste åren har vi sett en explosionsartad ökning av efterfrågan på "follow print". Fördelarna är många och nyttan finns både hos IT-avdelningen och slutanvändaren.

Haglöf & Nordkvist AB erbjuder en fullständig utskriftslösning. Haglöf & Nordkvist AB tillhandahåller både hårdvara, mjukvara och tjänster och vi levererar lösningar från alla världsledande företag på marknaden. 

Sekretess

Med "follow print" nås full sekretess genom att inga dokument skrivs ut förrän användaren har bestämt det, och är på plats vid skrivaren. Genom att logga in får användaren access till sin egen utskriftskö och kan därifrån fritt välja vilket eller vilka dokument som ska skrivas ut. Inloggningen kan ske genom kort, kod eller varför inte tags. Inloggningen kan synkroniseras med företagets befintliga AD (Active directory), och i princip vilka kort som helst kan användas.

Ekonomi

Som komplement till "Follow print" finns ett modernt och effektivt verktyg för att hålla koll på företagets löpande kostnader kring dokumenthantering. Genom funktionen "tracking" erhålls ett enkelt och detaljerat underlag för debitering eller uppföljning av kostnader. Företaget kan också, på ett enkelt och smidigt sätt, tilldela kvoter av t ex färgutskrifter, på användarnivå eller avdelningsnivå. Andra ekonomiska aspekter är givetvis att den totala utskriftsmängden ofta minskar med upp till 30%.

Miljö

På nästan alla företag går en stor del av alla dokument rakt i papperskorgen, eller i bästa fall pappersåtervinningen. Med hjälp av "follow print" elimineras detta då i princip ingenting onödigt behöver skrivas ut. Om samma dokument skickas till skrivaren flera gånger, i olika versioner, kan användaren välja att endast skriva ut den senaste versionen. Flera undersökningar visar att pappersåtgången minskar med upp till 30 % efter att "follow-me-print" installerats.

 

 • Kostnadsstyrning
  - Med Tracking
 • Kostnadseffektivt
  - Optimal implementering
 • Miljöhänsyn
  - Regelstyrda utskrifter
 • Säkerhet
  - Follow lösning
 • Mobile Print
  - Printa med din telefon
 • Flexibelt
  - Utskrift via valfri skrivare
 • Kontroll
  - Registrering för användning
 • Skalbart
  - Multiservermiljö
 • Klart för storföretag
  - Central hantentering
 • Drivrutinshantering
  - Förenklad hantering
Kontakta oss