Fujifilm + Xerox = sant

I över 50 år har de två företagen haft ett samägt bolag, ett så kallat joint venture-företag, men sedan februari i år har de valt att gå samman helt. Sammanslagningen innebär att det nya företaget, Fuji Xerox, kommer att bli starkare, konkurrenskraftigare och kan vara med och slåss i toppen av marknaden för utskrifter. Företagets totala omsättning beräknas att bli cirka 18 miljarder dollar och de två huvudkontor hittas i Tokyo i Connecticut.

Kontakta oss