EcoDataCenter_1_Falun.jpg

Världens första klimatpositiva Datacenter

Vårt datacenter, placerat hos Eco Datacenter, är världens grönaste datacenter.

Vi erbjuder datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med verksamhetskritiska krav – till en oslagbar kostnad. Vårt datacenter finns i Falun i Dalarna. Våra lösningar omfattar Colocation. dedikerad server eller managed server. 

Fördelarna med vårt datacenter
Vi tillhandahåller datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med affärskritiska krav. Vår unika kombination av oöverträffad Uptime, säkerhet och hållbarhet till en mycket konkurrenskraftig TCO (Total Cost of Ownership) är ett paradigmskifte. Vårt datacenter säkerställer och är byggt för framtidens normer om hållbarhet och prestanda.

Värmeåtervinning (Energy Reuse Effectiveness ERE)

ERE beskriver energiåtervinningen i ett datacenter. I de allra flesta datacenter återanvänds inte överskottsvärmen. Istället släpps den rakt ut i atmosfären. Mikroklimatet runt datacentret påverkas av den så kallade ”värme-ö” som uppstår av utsläppet av värme vilket kan leda till artförändringar för både flora och fauna – bland annat. Om överskottsvärmen istället återvinns för att värma något eller driva en industriell process, får man en hög ERE.

All överskottsvärme från våra datacenter återanvänds
De servrar som står i ett datacenter genererar värme. Denna värme samlar vi upp. Våra datacenter i Falun är anslutna till en Combined Heating and Power (CHP)-anläggning. Det möjliggör återanvändning av värme från datacentret i produktion av träpellets och för att producera värme för fjärrvärmesystemet. Värmeåtervinningen från datacentret eliminerar CHP-anläggningens marginalanvändning av fossila bränslen (såsom t.ex. gasol och olja) på vintern.
Värmen producerar förnybara träpellets
Värmen från våra datacenter i Falun kommer att användas för torkningsprocessen i den närliggande träpelletsfabriken. Normalt stängs den under vintern, på grund av brist på fjärrvärme. Med hjälp av vår överskottsvärme kan mer förnybar träpelletsenergi produceras. Den kan i sin tur användas i fjärrvärmesystemet och till andra kunder som annars använder bränsleolja för uppvärmning.


Värme från datacentret används för fjärrvärme
Värme från vårt datacenter i Falun används i fjärrvärmesystemet under vintrarna. Detta raderar behovet av värmeproduktion med fossila bränslen som gasol och olja som har höga CO₂-utsläpp. Detta kombinerat med CO₂-besparingarna från träpelletsproduktionen överstiger de totala koldioxidutsläppen från datacentrets elanvändning under ett år. Nettoeffekten är en minskning av de totala CO₂-utsläppen i energi-ekosystemet. Detta skapar det första CO₂-positiva datacentret i världen.


Vart finns vi och lite basfakta
Datacentret i Falun ligger på ett grönområde med en total yta på 80 000 m2, som ligger 1,4 km från centrum i Falun och 200 km nordväst om Stockholm. elförsörjningen är redundant matad från oberoende och separata primära kraftstationer i närheten av sajten. Beräknad ”Latency” för våglängder till Stockholm är 2-2,5 ms, med ytterligare 8-10 ms från Stockholm till Amsterdam och 11-14 ms till London. Datacentrets ambition är att uppnå LEED ™ Platinum-certifiering för bygg- och Tier IV-certifiering från Uptime Institute® för de tekniska systemen i datacentret.

Kontakta oss