IMG_0377.jpg

Pressmeddelande rörande bolagsförvärv

Haglöf & Nordkvist AB, en ledande leverantör av IT, Telefoni, print- och kontorslösningar, förvärvar Dokumentbolaget Informationsteknik AB. Bolaget kommer att vara ett helägt dotterbolag till Haglöf & Nordkvist AB från och med 10 juli 2018.

— Haglöf & Nordkvist är inne i en expansiv fas och genom förvärvet finns vi nu även etablerade i en spännande region, med stark tillväxt. Vi förstärker vår position som en ledande aktör och förvärvet medför synergieffekter som passar väl in i vår tillväxtstrategi, säger Filip Nordkvist, grundare och vd på Haglöf & Nordkvist AB.

— Vi känner bolaget väl sedan länge och Dokumentbolaget Informationsteknik har länge funnits på listan över tänkbara förvärv. Vi är väldigt glada att vi nu kan tillkännage den här affären. Dokumentbolaget Informationsteknik AB har starka kundrelationer så det finns många likheter i våra verksamheter. Vi ser stora affärsmöjligheter framöver i regionen för våra tjänster och lösningar och vi kommer även i fortsättningen finnas nära våra kunder, säger Filip Nordkvist.

— Haglöf & Nordkvist AB har sedan bolaget grundades varit en framträdande och expansiv leverantör av lösningar för ett effektivt och smart kontor. De har helt enkelt ett komplett erbjudande av produkter, tjänster och lösningar. Exempelvis kan bolaget erbjuda mycket attraktiva lösningar för både IT, Telefoni och Print, säger säljaren av Dokumentbolaget Informationsteknik, Mats Axelsson.

— Bolagen delar samma syn på hur affärer skall bedrivas och att bolaget nu får en stark ägare som Haglöf & Nordkvist AB är väldigt positivt för Dokumentbolaget Informationstekniks alla kunder, avslutar Mats Axelsson.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Filip Nordkvist vd, Haglöf & Nordkvist AB telefon: 070-302 52 02

Mats Axelsson, Säljare av Dokumentbolaget Informationsteknik AB,
e-post: mats.axelson@dokumentbolaget.se

Om Haglöf & Nordkvist AB:
Haglöf & Nordkvist AB grundades 2006 av Hans Haglöf & Filip Nordkvist. Företaget är verksamma inom IT, Telecom, Print och kontorsbranschen. Vi är sedan starten en av Xerox största återförsäljare i Norden och Haglöf & Nordkvist AB tillhandahåller rikstäckande service, support och kunderna finns i hela Sverige samt delar av Europa. Bland kunderna finns multinationella bolag, stat, kommun, landsting samt små- och medelstora företag. Genom förvärvet omsätter Haglöf & Nordkvist AB koncernen ca 100 MSEK per år.
www.hagnor.se

Om Dokumentbolaget Informationsteknik AB:
Dokumentbolaget Informationsteknik AB har varit en framträdande leverantör av print- och telefonilösningar i Jämtlands, Västernorrland- och Västerbottens län sedan 1995. Bolaget är en av Sveriges äldsta Xerox återförsäljare och Kunderna finns i alla segment. Bolaget omsätter ca 20 miljoner.
www.dokumentbolaget.se

Kontakta oss