Konsulttjänster

Vi vill att Haglöf & Nordkvist ska fungerar som ditt bollplank gällande frågor som rör din IT-miljö. Vi kan inventera företagets IT-utrustning och hjälpa dig med förslag på framtida utveckling och investering.

Kontakta oss