Xerox EcoBox


Xerox EcoBox-Återvinning av förbrukningsmaterial

Xerox Ecobox program för återvinig av förbrukninsmaterial är ett bra val om du har:

  • Hög förbrukning av toner patroner
  • Använder mycket förbrukade enheter som behöver hämtas upp ofta


Så här fungera det


  1. Xerox tillhandahåller Ecobox för uppsamling av förbrukat Xerox material 
  2. När Ecoboxen är fylld beställer man upphämtning via internet, där beställer man också nya boxar 
  3. Xerox tar hand om ecoboxarna för återvinning

Länk för efterfrågan av tomma Eco Boxar och upphämtning
Kontakta oss