Förvärv av IT bolag

Haglöf & Nordkvist vill härmed meddela att vi växer och utökar vårt erbjudande. Vi har förvärvat majoriteten i Net IT (Net IT Internet Solutions in Sweden samt Net IT Consulting i Dalarna AB).

Bolagen kommer att bli dotterbolag till Haglöf & Nordkvist AB och det formella övertagandet skedde den 10 juni 2016.

Genom förvärvet stärker vi vår position som en ledande leverantör av kompletta lösningar för en effektiv arbetsplats. Förvärvet av Net IT med de synergieffekter det medför passar väl in i vår tillväxtstrategi och stärker vårt värdeerbjudande.

Vi har sedan länge haft ett nära samarbete med båda bolagen. Net IT är ett bolag med kompetent, engagerad personal och de har precis som oss byggt sina verksamheter på starka kundrelationer.

Personalen och tidigare ägare kommer fortsätta verka i bolaget och de ser precis som vi fram emot samgåendet och den kommande expansionen.

För att fortsatt utvecklas som leverantör söker vi synergier och samarbeten som gynnar våra kunder, vår verksamhet och fortsatta utveckling.

Om Netit:
Grundades 1998 och idag tillhandahåller bolaget it-tjänster, hostade lösningar, molntjänster, backup, lagring, nätverk, bredband, konsultation, telefoni mm.

Om Haglöf & Nordkvist AB:
Haglöf & Nordkvist AB grundades 2006 och verkar efter förvärvet inom affärsområdena IT, Print, Telecom och kontorsmaterial och levererar lösningar från världsledande företag. Haglöf & Nordkvist AB erbjuder service och support till kunder över hela Sverige. Bland kunderna finns multinationella bolag, stat, kommun, landsting samt små- och medelstora företag.

Genom det senaste förvärvet omsätter Haglöf & Nordkvist AB koncernen ca 90-100  MSEK per år.


Med förhoppning om en spännande framtid


Fredrik Dahl
VD, Haglöf & Nordkvist AB

Kontakta oss