Banner_1100x200px_SecAwareness.png

Security Awareness

Användarna är din verksamhets största attackyta!

Vi på Haglöf & Nordkvist är specialister på tekniska IT-säkerhetslösningar, brandväggar och antivirussystem. Vi vet också att den sista försvarslinjen är användarna och genom att rusta dem med relevant träning kan motståndskraften mot attacker stärkas långt mer än genom införandet av ännu ett avancerat antivirussystem. Mer än hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn.

Allt fler uppmärksammade dataintrång har väckt oro och fått många organisationer att stärka både tekniska säkerhetslösningar och policys för att säkra känslig information. Policy och teknik är en kritisk del av alla informationssäkerhetsprogram, men dessa åtgärder räcker inte långt utan en medvetenhet om risker och hot. Användarna är verksamhetens absolut störrsta attackyta och deras beteende är en viktig aspekt av den totala säkerhetsbilden. Att skydda organisationer börjar med att se till att medarbetarna tar sitt ansvar och hjälper organisationen att hålla datorer och nätverk säkra.

”Security Awareness” är den kunskap och attityd som en organisation har för att skydda både fysiska och digitala tillgångar. Många organisationer ställer nu krav på att samtliga medarbetare genomgår en återkommande utbildning för att stärka säkerhetsmedvetenheten.

Security Awareness-marknaden har de senaste åren vuxit snabbt och kännetecknas av ett varierat utbud som inkluderar både SaaS-applikationer, lokala programvaror och innehåll utvecklat för tredjeparts LMS (Learning Management Systems). Ofta kombineras eller integreras dessa system med verktyg för att simulera phishing-attacker och mäta användarnas respons.

Boka en demo med oss och ta reda på hur Nimblr Security Awareness kan hjälpa dig att effektivt stärka dina användares säkerhetsmedvetenhet genom intelligenta och automatiserade Security Awareness-program.Läs mer om Nimblr

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig skydda din verksamhet

Hagnor-A5-sakerhet-2023-02-16.pdf

Nimblr Produktblad

Kontakta oss