IMG_2895.JPG

Försäljning av fastighetsbolag

NP3 Fastigheter AB (publ) har i två affärer förvärvat en portfölj i Falun om 12 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 270 miljoner kronor. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 26,5 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden är 98 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till cirka 4,1 år.

Beståndet omfattar 12 väl samlade fastigheter på Ingarvet i Falun varav en fastighet ägs och säljs av Haglöf & Nordkvist AB. Fastigheten har ett hyresvärde om 2,85 msek och ett pris om på 29 msek. 

För ytterligare information kontakta:
Filip Nordkvist, Styrelseordförande, telefon 070-302 52 02

Kontakta oss