Planerat underhåll i Falu stadsnät

Planerat underhållsarbete av Falu Stadsnät  

Tid: måndagen den 31 aug och den 7 sept mellan 02.00 - 06.00

Detta innebär avbrott på stadsnätsanslutningen för alla kunder, även företagsanslutningar.

Alla kunderna kan efter servicearbetet behöva starta om sin egen utrustning

Kontakta oss