Rakel

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer. Det är byggt för att klara kommunikationen även vid situationer när andra system blir överbelastade eller inte fungerar.

Genom att använda Rakel i det vardagliga arbetet stärks förmågan att hantera större kriser. Rakel kan idag användas av statliga, kommunala, landsting eller kommersiella aktörer med verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Haglöf & Nordkvist är auktoriserad för montering och installation av rakel och vi är även certifierad servicepartner för polisiär utrustning.

Kontakta oss