Förändring/Flytt


*Obligatoriska uppgifter


Kundinformation

 Företag*
 Namn*
 Telefonnummer


Gamla uppgifter

 Serienummer*

 

Nya uppgifter
(fylls i OM ändring från nuvarande)

 Nytt Queue Name
 Ny Kontaktperson 1
 Ny Epost kontaktperson 1
 Nytt telefonnummer kontaktperson 1
 Ny Kontaktperson 2
 Ny Epost kontaktperson 2
 Nytt telefonnummer kontaktperson 2
 Byggnad
 Våning
 Work area
 Adress 1    ?
 Adress 2    ?
 Postnummer
 IP
 GW
 Subnet


Beskriv förändringen

 


 

 

Kontakta oss