Komplett mobil

– redo att använda

Ny personal på kontoret är lika med en ny fungerande mobil enhet. Vi ser till användarens uppgifter konfigureras i den nya enheten, att SIM-kortet är aktiverat, displayskyddet är på plats, batteriet fulladdat och att mobilen är redo att användas, samma dag som den anställde börjar.  

Kontakta oss