Mobiltelefonpolicy

Att skapa en policy kring mobiltelefoner på företaget sparar både tid och pengar. På så vis vet alla på företaget vad som gäller när det kommer till beställningsrutiner, abonnemangsformer, typ av mobil enheter osv. 

Kontakta oss